Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008

ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Παρθένε μήτηρ άνασσα, πανένδροσε Τε πόκε,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Υψηλοτέρα Ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Χαρά παρθενικών χορών, Αγγέλων υπερτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Εκλαμπροτέρα Ουρανών, φωτός καθαροτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Των ουρανίων στρατιών, πασών αγιοτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Μαρία αειπάρθενε, κόσμου παντός Κυρία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Άχραντε νύμφη πάναγνε, Δέσποινα Παναγία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Μαρία Νύμφη άνασσα, χαράς ημών αιτία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Κόρη σεμνή, βασίλισσα, Μήτηρ Υπεραγία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Τιμιωτέρα Χερουβίμ, υπερενδοξοτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Των ασωμάτων Σεραφείμ, των θρόνων υπερτέρα,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Χαίρε το Άσμα Χερουβείμ, Χαίρε ύμνος Αγγέλων,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Χαίρε ωδή των Σεραφείμ, χαρά των Αρχαγγέλων,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Χαίρε ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Παστάς του Λόγου ιερά, άνθος της αφθαρσίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Χαίρε παράδεισε τρυφής, ζωής τε αιωνίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Σε ικετεύω Δέσποινα, Σε νυν επικαλούμαι,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Σε δυσωπώ, Παντάνασσα, Σήν χάριν εξαιτούμαι,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Κόρη σεμνή και Άσπιλε, Δέσποινα Παναγία,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Θερμώς επικαλούμαι Σε, Ναέ ηγιασμένε,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Αντιλαβού μου, ρύσαι με, από του πολεμίου,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,
Και κληρονόμον δείξον με, ζωής της αιωνίου,
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.
ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: